logo

Продукт на инс инфо трейдинг

стабилност

OneSolution може да работи в продължение на години без инциденти и сривове. В действителност, много наши потребители никога не са виждали срив на системата. Това е особено ценно за малки и средни предприятия, за които един продължителен срив може да има катастрофални последици. OneSolution също така управлява много по-голям брой едновременни процеси и потребителски заявки в сравнение с конкурентни решения.Промени в конфигурацията на системата обикновено не изискват рестартиране, а се правят без да засягат предоставяните услуги.

сигурност

Решението OneSolution е създадено с архитектура, която го прави много по-сигурно от конкурентни решения и платформи. Това в голяма степен се дължи на факта, че OneSolution стъпва върху платформата Linux, която е проектирана като многопотребителска операционна система. Само потребители с администраторски права могат да достъпят ядрото на системата или да разрешат на софтуерно приложение да получи достъп. Също така потребителите не могат да скрият файлове от системния администратор, защото той има пълна видимост върху файловата система. Това практически прави системата модулна и защитена. OneSolution е по-защитен и от вируси и зловреден софтуер. Откритите потенциални рискове в сигурността се коригират много по-бързо в сравнение с конкурентни решения поради големия брой потребители и разработчици, които съдействат пряко за подобряването им.

Икономия на хардуер

За разлика от конкурентни решения OneSolution не изисква чести обновявания на хардуера за да задоволява нарастващи нужди от ресурси.OneSolution може да се инсталира и да работи оптимално и върху по-стари сървъри без да се прави компромис със скоростта на работа.ОneSolution работи , както на физическа машина , така и в облачни технологии.

Без лицензи

За да ползвате OneSolution абсолютно легално вие не се нуждаете от инвестиция в софутерни лицензи, тъй като целият предоставен софутер е с отворен код (open source). Първоначалната инвестиция в инсталация и адаптиране към вашите изисквания би била значително по-ефективна в сравнение със софтуер базиран на потребителско лицензиране и множество скъпи добавки, особено за сигурност.

свобода

OneSolution не ви заключва да работите само с определени протоколи или софтуерни продукти. Вместо това вие можете да избирате и комбинирате това, което работи най-добре за вашия бизнес. Не е случаен факта, че правителства, организации и големи компании от цял свят, включително Amazon и Google, разчитат на софтуера с отворен код в собствените си производствени системи.

Персонализация

Екипът на OneSolution има не само достъп до изходния код на всяко едно от използваните софтуерни приложения, но и солидни познания как да го модифицира и адаптира към специфичните нужди. За нашите клиенти това означава, че можем да удовлетворим високи и специални изисквания внедрявайки решението в организацията.

Архивиране извън страната

Добрите практики изискват данните да се архивират на физически отдалечени сървъри. Така се намалява вероятността от едновременен срив или загуба на достъп до основната система и архива. OneSolution предлага възможности за архивиране на данните дори извън България. Една от най-предпочитаните от нашите клиенти опции е архивиране в международен дейта център в Германия. По този начин практически се елиминтират редица рискове свързани с преднамерено спиране или злоупотреба с основната ИТ среда.

Цялостна ИТ поддръжка

Развиващият се бизнес се нуждае от цялостна концепция за структуриране на своята ИТ среда. Удовлетворяването на нуждите не се изчерпва само с описаните ИТ услуги. Екипът на OneSolution се ангажира с цялостно ИТ консултиране и администриране, в случай, че клиентът се нуждае от подобна услуга. Това е особено ценно за бързо растящи структури като холдинги или бизнес паркове.